Etappe - Persoonlijk Trainings Centrum

Etappe - Persoonlijk Trainings Centrum (PTC)

Inleiding:
Fysieke en mentale beperkingen kunnen een barrière vormen om op een volwaardige manier mee te draaien in het arbeidsproces.

Etappe is opgezet om door middel van training, betrokkenheid en persoonlijke begeleiding een situatie te creëren, waardoor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk toegeleid worden naar betaald werk. Etappe PTC gebruikt de fietstechniek om trajectmedewerkers structuur, persoonlijke training en begeleiding te bieden. Etappe biedt ook werk in het kader van arbeidsmatige dagbesteding vanuit de WMO.